Επιγραμματικά: Ας δούμε πώς διαφέρουν και πώς σχετίζονται οι όροι «αυτοπεποίθηση», «αυτοεκτίμηση», και «αυτοαποδοχή».

Ουσιαστικά, όταν λέμε ότι κάποιος έχει «αυτοπεποίθηση», εννοούμε ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις δεξιότητες ή σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εαυτού του, σε έναν ή περισσότερους τομείς της ζωής του, στους οποίους διατηρεί σταθερά μια θετική στάση. Μπορούμε να πούμε ότι είναι συχνά κινητήριος δύναμη για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Η «αυτοεκτίμηση», είναι μια σημαντική έννοια στην ψυχοθεραπεία. Έχει να κάνει με το πώς κάποιος αντιλαμβάνεται την προσωπική του αξία. Αυτή η αίσθηση σχηματίζεται από εμπειρίες του ίδιου του ατόμου αλλά και από τον τρόπο που των αντιμετωπίζουν οι άλλοι. Αυτή η υποκειμενική κρίση μπορεί να επηρεάσει συναισθηματικά και λειτουργικά το άτομο. Τέλος, η «αυτοαποδοχή», είναι επίσης μια σημαντική έννοια στη ψυχοθεραπεία. Η αποδοχή του εαυτού έρχεται μετά από αρκετά ενδοσκόπηση. Περιέχει την αποδοχή όλων των θετικών αλλά και αρνητικών χαρακτηριστικών του ατόμου, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων όπως επίσης και των ελαττωμάτων του, χωρίς την ύπαρξη αλαζονείας ή αισθήματος κατωτερότητας. Σχετίζεται άμεσα με την μειωμένη ανασφάλεια και το μειωμένο αίσθημα κατωτερότητας.