Επιγραμματικά: Τι σημαίνει ο όρος "ΔΕΠΥ" που ακούμε συνεχώς;

"Δ.Ε.Π.Υ" είναι τα αρχικά της "Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας". Ουσιαστικά είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία εκδηλώνεται συχνότερα στα αγόρια (3/4).

Συνήθη συμπτώματα της "Ελλειμματικής Προσοχής" είναι η αποτυχία συγκέντρωσης σε λεπτομέρειες, η συχνές απροσεξίες κατά την εκτέλεση έργου, η αδυναμία να παραμείνει συγκεντρωμένο το παιδί σε μια δραστηριότητα, να μην ακούει όταν κάποιος του μιλάει, να υπάρχουν δυσκολίες οργάνωσης, να αδυνατεί να ακολουθήσει οδηγίες ή να μην τα καταφέρνει στις σχολικές εργασίες, να αποφεύγει δραστηριότητες που χρειάζονται πνευματική προσπάθεια, να χάνει σημαντικά αντικείμενα, να διασπάται εύκολα η προσοχή του από άλλα ερεθίσματα, να ξεχνάει καθημερινές δραστηριότητες.

Υπάρχουν παιδιά που παρουσιάζουν και συμπτώματα "Υπερκινητικότητας και Παρορμητικότητας" όπως, το να κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια, να δυσκολεύεται να παραμείνει σε καθιστή θέσει, να τρέχει συχνά σε περιστάσεις που δεν προσφέρονται για έντονη κινητικότητα, να υπάρχει διαρκής σωματική κίνηση, να μιλάει υπερβολικά, να απαντάει απερίσκεπτα πριν την ολοκλήρωση της ερώτησης, να δυσκολεύεται στην αναμονή, να διακόπτει συχνά τους άλλους ή να τους ενοχλεί με την παρουσία του.

Πέραν των πιο πάνω πρωτογενών συμπτωμάτων της διαταραχής, υπάρχουν και δευτερογενή συμπτώματα. Το 65% των παιδιών με ΔΕΠ-Υ εμφανίζουν συννοσηρότητα με ειδικές μαθησιακές διαταραχές, ειδικές αναπτυξιακές δυσκολίες, διαταραχή εναντιωματικής συμπεριφοράς και διαγωγής, διαταραχές άγχους, διαταραχές συναισθήματος κ.α..

Με κατάλληλη εξατομικευμένη παρέμβαση, το παιδί μπορεί να αποκτήσει καλύτερη λειτουργικότητα σε αρκετούς τομείς.

Η αιτιολογία της διαταραχής δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα. Φαίνεται ότι βιολογικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες ευθύνονται για την εμφάνισή της, ενώ κάποιες μελέτες έδειξαν ότι ο γονιδιακός παράγοντας υπερτερεί των άλλων.

Πηγές: American Psychiatric Association. (2013). DSM-5th ed., Faraone, et al. (2005). Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. Biological psychiatry