Επιγραμματικά: Τι είναι η «Ενσυναίσθηση» που ακούμε τόσο συχνά;

Ενσυναίσθηση, είναι η βαθύτερη κατανόηση των βιωμάτων, των συναισθημάτων, των αντιλήψεων και των σκέψεων ενός ατόμου. Δηλαδή, η ικανότητα κάποιου να αντιληφθεί τον κόσμο του άλλου, μέσα τον τρόπο που ο ίδιος τον αντιλαμβάνεται. Ο όρος δεν εμπεριέχει την ταύτιση με τα προβλήματα του άλλου, αλλά την αντίληψη της «αλήθειας» του. Για παράδειγμα, αν κάποιος χάσει το κατοικίδιο του, θα θρηνήσει και θα πενθήσει έντονα, ψυχολογική κατάσταση που ενδεχομένως να μην κατανοήσει κάποιος με μειωμένη ενσυναίσθηση. Στην ψυχοθεραπεία, η ενσυναίσθηση του επαγγελματία για τον εξυπηρετούμενο είναι από τους βασικότερους άξονες για την κατανόηση των συναισθημάτων. Στην κοινωνία, είναι συστατικό το οποίο μπορεί να βελτιώσει τις ανθρώπινες σχέσεις και την ποιότητα ζωής όλων μας.