Επιγραμματικά: Τι εννοούμε με αυτούς τους όρους Εργασιακό Στρες και Επαγγελματική Εξουθένωση;

Το εργασιακό στρες είναι αποτέλεσμα των δυσανάλογων εργασιακών απαιτήσεων και πιέσεων που δέχεται το άτομο σε σχέση με τις γνώσεις ή/και τις ικανότητές του ή/και το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα της δουλειάς και δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι ψυχικοί πόροι για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν. Ως συνέπεια, του εργασιακού στρες (και του στρες γενικότερα), συχνά τα άτομα καταφεύγουν σε επιφανειακή προσπάθειες αντιμετώπισης του άγχους, χωρίς να βελτιώνουν τις μεταβλητές που τους επιβαρύνουν. Τέτοιες συμπεριφορές, για παράδειγμα, μπορεί να είναι κατανάλωση αλκοόλ και κάπνισμα.
Η Επαγγελματική Εξουθένωση (burnout), δεν είναι συνώνυμη με το εργασιακό στρες. Προκαλείται από την μικρή ελάχιστη ικανοποίηση που λαμβάνει κάποιος από την εργασία σου σε σύγκριση με την χρόνια ψυχική ενέργεια που καταναλώνει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. Επαγγέλματα στο χώρο της υγείας (νοσηλευτές και γιατροί) καθώς επίσης και εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι και καθηγητές), βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις κινδύνου. Η Επαγγελματική Εξουθένωση έχει τρεις διαστάσεις. (1) Εξάντληση: Το άτομο αποξενώνεται από τους συναδέλφους και βρίσκεται συνεχώς σε συναισθηματική ένταση. (2) Απροσωποποίηση: Το άτομο είναι ευερέθιστο, συμπεριφέρεται με αγένεια και αρνητισμό. Δεν μπορεί να ευχαριστηθεί με επιτυχίες άλλων, εντοπίζει παντού λάθη και συνεχώς αμύνεται. (3) Αναποτελεσματικότητα: Το άτομο αισθάνεται επαγγελματική αποτυχία. Έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και πιστεύει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις εργασιακές απαιτήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, η ψυχοθεραπευτική διαδικασία θα βοηθήσει το άτομο να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του και να επεξεργαστεί θέματα αυτοεκτίμησης και ανασφάλειας γύρω από το εργασιακό περιβάλλον. Κατ' επέκταση, το άτομο βελτιώνεται και σε άλλους τομείς της ζωής, οι οποίοι αναπόφευκτα επηρεάζονται από την διάθεση που έχουμε στον επαγγελματικό μας χώρο.

Φωτογραφία από Lukas Bieri από το Pixabay