Επιγραμματικά: Τι σημαίνει ο όρος «επίκτητη αδυναμία – μαθημένη ανικανότητα» (learned helpessness);

Η επίκτητη αδυναμία, ουσιαστικά περιγράφει την παθητικότητα και την αδυναμία που επιδεικνύει κάποιο άτομο κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις. Για παράδειγμα, αν κάποιος βίωσε μια αρνητική εμπειρία στην οποία δεν μπορούσε να αντιδράσει, ενδεχομένως να αναπτύξουν μια παθητικότητα κάτω από αντίστοιχες συνθήκες, που τα εμποδίζει στο να καταβάλουν κάποια προσπάθεια για να αποφύγουν την δυσάρεστη συνέπεια της κατάστασης, παρ’ ότι αν προσπαθούσαν θα ξέφευγαν από την δύσκολη κατάσταση. Σχετίζεται με την προσωπική πεποίθηση που έχει κάποιος ότι είναι ανίκανος.
 
Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay