Επιγραμματικά: Kαθοδηγούμενη νοερή απεικόνιση

Eίναι η διαδικασία μέσα από την οποία δημιουργεί το άτομο μια εσωτερική νοητική εμπειρία χωρίς την χρήση των αισθητήριων οργάνων του. Είναι η εσωτερική αναπαράσταση μιας δραστηριότητας ή ενός αντικειμένου με την βοήθεια της μνήμης και της φαντασίας και χωρίς την βοήθεια εξωτερικών ερεθισμάτων. Η τεχνική αυτή μπορεί να βοηθήσει σε πολλούς τομείς το άτομο που θα την εφαρμόσει, ανάλογα με την περίπτωση όπως: (α) διαχείριση του στρες μέσα από την δημιουργία μιας ευχάριστης νοερής εικόνας, που θα προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία, (β) εξάσκηση για μία πιο διεκδικητική συμπεριφορά μέσα από γνωσιακή πρόβα, (γ) ενίσχυση των αθλητών μέσα από συστηματική άσκηση σε τεχνικές αναπαράστασης βοηθώντας τους να βελτιώσουν την αυτοπεποίθησή τους και άλλους τομείς που θα βελτιώσουν την απόδοσή τους, κ.α.