Επιγραμματικά: Οικογένεια και επικοινωνία


Οι οικογένειες, ανάλογα με τον τύπο επικοινωνίας που υιοθετούν, χωρίζονται σε «κλειστές», «ανοιχτές» και «απροσδιόριστες». Στις «κλειστές» οικογένειες υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες και όρια. Θα λέγαμε ότι, τα παιδιά σε αυτές τις οικογένειες υποχρεούνται να ακολουθούν συγκεκριμένα λεκτικά σχήματα, να μην ακουμπάνε απαγορευμένα θέματα για την οικογένεια και να αναγνωρίζουν ότι τον πρώτο λόγο σε θέματα αποφάσεων τον έχουν οι μεγαλύτεροι. Οι «ανοιχτές» οικογένειες έχουν την αντίθετη όψη. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα να συζητήσουν οτιδήποτε, τα όρια δεν είναι ξεκάθαρα σε όλες τις περιστάσεις και η ιεραρχική σειρά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι οικογένειες αυτές σχετίζονται με χαμηλότερα επίπεδα επιθετικότητας και έχουν πιο ποιοτικές διαπροσωπικές σχέσεις. Στις «απροσδιόριστες» οικογένειες, ο τρόπος επικοινωνίας εξελίσσεται με τυχαίο τρόπο, ανάλογα με την περίσταση.

Ο τρόπος επικοινωνίας της οικογένειας έχει συνέπειες στο παιδί και σχετίζεται άμεσα με την δυνατότητα έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, με τον βαθμό του ενοχικού αισθήματος της γνώμης του, την ικανότητα λήψης αποφάσεων και την ανάπτυξη των στοιχείων της προσωπικότητάς του. Επηρεάζει, επίσης, τον σεβασμό που έχει το παιδί απέναντι στον θεσμό της οικογένειας. Οικογένειες που η επικοινωνία διέπεται από αέρα δημοκρατικότητας, μεταδίδουν στα παιδιά την ικανότητα να λύνουν τις δυσκολίες μέσα από την λειτουργική επικοινωνία, εντός και εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος.

Φωτογραφία από mohamed Hassan από το Pixabay